Notice: Undefined index: ciach1o in /home/radbo1/public_html/index.php on line 6

Notice: Undefined index: logout in /home/radbo1/public_html/index.php on line 14

Notice: Constant SECURITY_CONST already defined in /home/radbo1/public_html/header.php on line 2
Ty Polecasz - rekomendacje usług
Dodaj rekomendację Lista rekomendacji Ranking użytkowników

Katalog branżowy

Zachodnio-pomorskie lubuskie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskie wielkopolskie łódzkie mazowieckie podlaskie kujawsko-pomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie

Regulamin serwisu typolecasz.pl

 

I. Wstęp do regulaminu
    Serwis internetowy typolecasz.pl jest ogólnopolską bezpłatną platformą prezentacji usług/firm godnych polecenia, z którego mogą korzystać osoby fizyczne.
Poniższy Regulamin opisuje zasady korzystania z serwisu internetowego typolecasz.pl Wszystkie usługi serwisu świadczone są za pośrednictwem witryny internetowej o adresie:
www.typolecasz.pl

     Poprzez Regulamin rozumie się zasady opisane na poniższej stronie oraz na stronach  mieszczących się pod odnośnikami tutaj zawartymi (np. Polityka Ochrony Prywatności). W celu korzystania z usług serwisu typolecasz.pl należy zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu Rejestracji.
Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Jego nowa wersja obowiązuje nowych Użytkowników od chwili zamieszczenia jej na stronach Portalu.
Użytkownicy, posiadający konto w momencie wprowadzenia zmiany do Regulaminu zobowiązani są do przestrzegania zmienionego Regulaminu po upływie 14 dni od pojawienia się właściwego komunikatu w dziale Ogłoszenia.

     Osoby, które nie zaakceptują niniejszego Regulaminu proszone są o nie korzystanie z usług oferowanych przez serwis typolecasz.pl oraz nie odwiedzanie stron portalu.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy serwisem typolecasz.pl a Użytkownikami serwisu jak i użytkownikami witryny, którzy nie dokonali procesu rejestracji w serwisie typolecasz.pl, będą rozpatrywane zgodnie z polskim prawem.

II. Definicje użyte w niniejszym regulaminie
Typolecasz.pl – ogólnopolski serwis internetowy prezentujący usługi/firmy godnych polecenia. Właścicielem i zarządcą znaku i zawartych w nim treści prezentowanych na stronach serwisu jest
Firma RadboGroup zarejestrowana w Urzędzie Gminy we Wrocławiu
Użytkownik – osoba: fizyczna, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonała procesu Rejestracji w serwisie typolecasz.pl
Rejestracja – proces polegający na podaniu danych kontaktowych za pomocą formularza na stronie serwisu typolecasz.pl. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych lub dokonania uzupełnień wskazanych miejsc.
Moje Konto - profil Użytkownika w serwisie typolecasz.pl, umożliwiający mu dostęp do jego danych osobowych, listy rekomendowanych firm/usług oraz innych informacji i operacji przydatnych podczas korzystania z typolecasz.pl.
Moje rekomendacje– tekstowe oceny procesu wykonania usługi, jakości obsługi, ocena rekomendowanej firmy przez Użytkownika.
Portal – strona portalu typolecasz.pl

III. Warunki korzystania z serwisu typolecasz.pl oraz proces rejestracji
1. Aby stać się Użytkownikiem serwisu typolecasz.pl w rozumieniu niniejszego Regulaminu należy posiadać konto poczty elektronicznej.
2. Osoba fizyczna w celu korzystania z serwisu jako Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.
3. Rejestracja polega na wypełnieniu wymaganych pól i podaniu danych kontaktowych za pomocą formularza na stronie serwisu typolecasz.pl
4. Podawane informacje muszą być prawdziwe, za co pełną odpowiedzialność bierze Użytkownik.
5. Noworejestrowany Użytkownik wybiera swoją nazwę (login – mogą to być jego Imię i Nazwisko lub wymyśloną nazwę), wg zasad poniżej. Login służy do identyfikacji Użytkownika w serwisie typolecasz.pl, a hasło umożliwia dostęp do konta.
6. Login nie może zawierać mniej niż 3 i nie więcej niż 20 znaków. Musi zawierać litery, może zawierać cyfry oraz znaki – i _.
7. Hasło powinno zawierać nie mniej niż 6 i nie więcej niż 20 znaków.
8. Podanych danych nie można usunąć z serwisu typolecasz.pl podczas korzystania z niego, a Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania tych danych, jeśli ulegną zmianie. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z konta e-mail podanego podczas Rejestracji oraz ewentualnej zmiany adresu tego konta w serwisie typolecasz.pl
9. Na stronach serwisu typolecasz.pl widoczne są dane podstawowe umożliwiające odczytanie rekomendacji usługi z wyłączeniem danych osobowych zastrzeżonych do wiadomości portalu. Kontakt z Użytkownikiem który wystawił rekomendację jest możliwy po zarejestrowaniu się i  za pomocą Portalu.
10. Użytkownik, dokonując procesu Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez typolecasz.pl oraz zamieszczanie ich w serwisie w formie wcześniej zaakceptowanej. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przez serwis typolecasz.pl znajdują się w Polityce Ochrony Prywatności

IV. Konto użytkownika w serwisie typolecasz.pl
1. Podczas procesu Rejestracji każdy Użytkownik otrzymuje Konto w serwisie typolecasz.pl. Dostęp do Konta jest możliwy dzięki identyfikatorowi (login i hasło).
2. Dostępu do Konta nie należy przekazywać osobom trzecim.
3. Za wszelkie operacje wykonane za pośrednictwem Konta oraz treści i obrazy w nim zawarte odpowiada jego Użytkownik.
4. Konto może zostać zablokowane (stale lub czasowo) przez Administrację portalu typolecasz.pl, jeśli stwierdzone jest naruszenie przepisów prawa lub zasad niniejszego Regulaminu, bądź konto jest wykorzystywane do celów niezwiązanych z działalnością serwisu.
5. Konto może zostać usunięte z serwisu typolecasz.pl na prośbę Użytkownika jeśli nie zostało wcześniej zablokowane. Po zablokowaniu usuniecie konta możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą serwisu.
6. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie typolecasz.pl.
7. Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania  opisów wulgarnych, obscenicznych bądź rażących uczucia religijne, rasowe i narodowościowe oraz zdjęć pornograficznych.

V. Usunięcie lub zablokowanie: konta lub rekomendacji
1. Serwis typolecasz.pl może zablokować (stale lub czasowo) Konto Użytkownika (wraz ze wszystkimi jego Rekomendacjami) jeśli ten:
- wprowadza do serwisu rekomendacje usług zabronione niniejszym Regulaminem
 - podejmuje próbę destabilizacji działania serwisu typolecasz.pl
- działa na szkodę Portalu typolecasz.pl lub innych Użytkowników serwisu
- w inny sposób łamie niniejszy Regulamin lub przepisy prawa
W takim przypadku konto Użytkownika nie może zostać usunięte na jego wniosek, a dany Użytkownik nie może dokonać ponownej Rejestracji bez zgody serwisu typolecasz.pl
2. Portal typolecasz.pl ma też prawo zablokować Rekomendację usługi jeśli w jej opisie znajdują się elementy zabronione przez Regulamin (patrz pkt. X), np.: reklama innych serwisów, treści wulgarne, naruszające uczucia religijne.
3. Odblokowanie rekomendacji wcześniej zablokowanej może nastąpić po zmianie przez Użytkownika treści w sposób uwzględniający przepisy prawa i zapisy Regulaminu.
4. Portal może usunąć Rekomendację usługi jeśli jej wykonywanie jest zabronione lub niezgodne z przepisami prawa, bądź niniejszym Regulaminem.

VI. Obowiązki użytkownika
1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie rekomendacji i ich treści.
2. Użytkownik ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać  rekomendowane usługi. Opis nie powinien wprowadzać w błąd innych Użytkowników oraz powinien być zgodny z Regulaminem (patrz pkt. X) i przepisami prawa.
3. Rekomendacja usługi może być dodana jedynie do kategorii, z którą jest tematycznie powiązana.

VII. System opinii
1. Opinie służą do promowania usług/firm godnych polecenia.
2. Opinia jakości i wykonania usługi powinna oceniać przebieg współpracy między klientem i dostawcą. Powinna być dokładna, uczciwa i obiektywna.
3. W szczególnych przypadkach serwis typolecasz.pl zastrzega sobie prawo ingerencji w treść Opinii lub jej usunięcia, o czym niezwłocznie powiadomi opiniującego.
4. Opinia może zostać wystawiona po dokonaniu rejestracji w obrębie typolecasz.pl. Do wystawienia opinii niezbędne jest uwierzytelnienie Użytkownika w systemie - Użytkownik musi być zalogowany.

VIII. Reguły dotyczące opinii
1. Rekomendacje Użytkowników zawarte w serwisie typolecasz.pl muszą być dokładnie opisane. Opis nie może zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników serwisu. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Uzytkownik.
2. W Opisie Opinii zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności następujących zawartości:
- treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe
- obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne
- przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej
- naruszające Ustawę o Ochronie Danych Osobowych
- zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora
3. Zabronione jest umieszczanie w Opisie Rekomendacji wszelkiego rodzaju reklam innych, niż reklama własnych usług zawartych w serwisie typolecasz.pl
4. Opis Rekomendacji nie może zawierać słów kluczowych nie związanych z wykonywaną usługą, a mających wpływ na wyniki wyszukiwarek.
5. W nazwie Rekomendacji zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.
6. W Opisie Rekomendacji zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
7. Nie można stosować elementów języka HTML służących do:
- wczytywania i osadzania innych stron
- używania plików „cookie”
- tworzenia formularzy
8. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron typolecasz.pl, np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.
9. Zabronione jest wielokrotne zamieszczanie rekomendacji tej samej usługi lub produktu w różnych kategoriach lub pod innymi tytułami. Duplikowane wpisy będą usuwane a konta użytkowników duplikujących będą blokowane.
10. Zabronione jest oferowanie bądź reklamowanie usług i przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności pochodzących z przestępstwa.
11. Zabrania się kopiowania treści wpisów zawartych w istniejących ogłoszeniach. W przypadku stwierdzenia takiego postępowania wpisy będą usuwane a konta użytkowników kopiujących treść ogłoszeń będą blokowane.
12. Zabrania sie zamieszczania plików graficznych nie obrazujących dodanej oferty np. logo firmy, zdjęcia nieruchomości, reklamy, miejsca świadczenia usługi itp.
13. Zabrania się używania serwisu do reklamy innych serwisów internetowych poprzez mylące manipulowanie treścią wpisu mające skłonić czytelników do odwiedzania stron internetowych niezgodnych z treścią lub regulaminem serwisu.
14. Zasady pisania rekomendacji znajdziesz w zakładce „Jak działa serwis”

IX. Opłaty i prowizje

1. Umieszczanie Rekomendacji usług w serwisie typolecasz.pl oraz dodawanie zdjęć są bezpłatne.

X. Zakończenie współpracy z serwisem typolecasz.pl
1. Zakończenie współpracy z serwisem typolecasz.pl może nastąpić na skutek:
- wypowiedzenia przez serwis typolecasz.pl
- naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub działania na szkodę serwisu typolecasz.pl albo innych Użytkowników serwisu. W takim przypadku nie jest możliwa ponowna Rejestracja takiego Użytkownika w systemie. Ocena w tym zakresie należy do pracowników portalu.
2. Użytkownik może również samodzielnie zakończyć współpracę z serwisem typolecasz.pl W tym celu należy skontaktować się z obsługą serwisu korzystając z działu kontakt.

XI. Rola i odpowiedzialność serwisu typolecasz.pl
1. Serwis typolecasz.pl umożliwia dokonywanie Rekomendacji usług/firm godnych polecenia wg Użytkownika. Serwis typolecasz.pl nie odpowiada w żaden sposób za treści zamieszczonych rekomendacji.
2. Użytkownikom serwisu typolecasz.pl nie przysługują wobec RadBo Group roszczenia z tytułu przerw w działaniu serwisu.
3. Serwis typolecasz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, do których Użytkownik przypisał swoją rekomendowaną usługę.
4. Serwis typolecasz.pl ma prawo zablokować rekomendację/użytkownika jeśli wpływa ona negatywnie na wizerunek serwisu.
5. Serwis typolecasz.pl nie odpowiada za błędy w Opisie Rekomendacji, nierzetelne informacje na jej temat.
6. Serwis typolecasz.pl nie odpowiada za błędnie usunięte lub zablokowane Konto Użytkowników